Naslovnica > Uvjeti korištenja  

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja tportala HrvatskogTelekoma d.d.

Dobrodošli! Hrvatski Telekom d.d. (dalje u tekstu: HT) vam omogućuju korištenje usluga i sadržaja tportala koje je regulirano ovim uvjetima korištenja.
Korištenjem tportala i svih pridruženihstranica i servisa koji pripadaju tportal.hr domeni (dalje u tekstu: tportal) smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim uvjetima korištenja, te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju.

Sadržaj i usluge tportala te njihove promjene

Tportal svojim korisnicima pruža pristup mnoštvu različitih internetskih servisa i izvora sadržaja koji uključuju Internet magazin dnevnih vijesti, informativni centar, web e-mail, , Internet forum, chat, webkalendar, online adresar i bilješke, uslugu pretraživanja sadržaja, web imenik, telefonski imenik,digitalne karte gradova, digitalne čestitke i razglednice, mali oglasnik, online aukcije, uslugu za traženje zaposlenja, uslugu za traženje partnera, online shopping centar, blog, servis za izradu vlastitih webstranica, foto galerije, servis za kupovinu glazbe putem interneta, te online platformu za igrice.

HT zadržava pravo ukidanja kao i promjene izgleda, sadržaja i uvjeta korištenja tportala kao i svihservisa i podstranica koje su sastavni dio tportala bezobaveze prethodne najave.
HT nije odgovoran zabilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.
Prihvaćanjem ovih uvjeta korištenja korisnik se slaže da će usluge tportala uključivati reklame,obavijesti, poruke administratora i slične poruke HT-a za redovito obavještavanje posjetitelja/korisnika portala i normalno funkcioniranje svih usluga i sadržaja tportala.
HT se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo kojinačin vezana za korištenje tportala za bilo koje radnje korisnika/posjetitelja uporabom ili zlouporabom sadržaja na tportalu, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja tportala.

Registracija korisnika tportala

Registracijom korisnik dobiva podatke o korisničkom računu - korisničko ime ilozinku.
Korisnik je dužan čuvati podatke o korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svuštetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.
Završetkom registracije korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane uporabom usluga tportala.

Obveze korisnika pri korištenju tportala

Korisnicima tportala nije dopušteno:
a) objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće hrvatske i/ili međunarodne zakone,sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, pornografski, prijeteći, rasistički ili šovinistički te štetan na bilo koji drugi način,
b) objavljivanje, slanje i razmjena informacija za koje posjetitelj zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bikorištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima,
c) lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe,
d) manipuliranje informacijama u svrhu skrivanja porijekla sadržaja kojeg se objavljuje ili šalje putemusluga tportala,
e) objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom,
f) objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja,
g) svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrži viruse ili slične računalne datoteke iliprograme načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ilihardvera i telekomunikacijske opreme,
h) korištenje, na bilo koji način, tportala za slanje odnosno poticanje širenja netraženih komercijalnihpriopćenja (tzv. spamanje),i) prikupljanje, čuvanje i objavljivanje osobnih podataka drugih posjetitelja portala i korisnika.

HT zadržava pravo ukloniti sadržaj koji smatra nepodobnim ili ne odgovara ovim uvjetima korištenja kao i automatski ukinuti korisnički račun registriranog korisnika bez prethodne najave u slučaju nedopuštenog korištenja odnosno kršenja ovih uvjeta korištenja.

Autorska prava

Sadržaj na tportalu zaštićen je autorskim pravima.
Dokumenti, podaci i informacije objavljeni natportalu ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bezizričitog pristanka HT-a ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu HT-u ili bilo kojoj trećojstrani.
Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na tportalu mogu se koristiti samo za individualnepotrebe korisnika i na njihovu vlastitu odgovornost uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava teprava trećih osoba.

Zaštita privatnosti i tajnost podataka

HT se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost svojih korisnika i posjetitelja tportala.
HT će prikupljati osobne podatke korisnika/posjetitelja samo uz odgovarajuću suglasnost, odnosno u skladu s važećim propisima.
Navedeni podaci će seovisno o suglasnosti korisnika/posjetitelja tportala koristiti primjerice u svrhu informiranja korisnikao uslugama i sadržajima tportala, boljeg uvida i razumijevanja potreba i zahtjeva korisnika tportala kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja sadržaja i uslugatportala.
Tportal koristi tzv. kolačiće (eng. 'cookies') kako bi bio u mogućnosti besplatno pružiti uslugu korisnicima s potpunim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem.
Kolačići predstavljaju skup podataka koje generira poslužitelj web stranica i koje web preglednik sprema na disk korisnika u obliku male tekstualne datoteke.
Sesijski kolačić postavlja se na računalo korisnika usluge tportala samo za vrijeme trajanja njegovog posjeta tportalu, omogućuje mu da se učinkovitije služi tportalom i automatski istječe kada zatvori svoj preglednik.
Osim toga, tportal prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužne informacije o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica na tržištu i pritom koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics.
Detaljne informacije treće strane o ovoj usluzi, kao i o mogućnostima korisnika usluge tportala u vezi s regulacijom kolačića koji su za isto nužni, dostupne su na: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.
Tportal također koristi kolačiće u svrhu oglašavanja vlastitih usluga i proizvoda te usluga i proizvoda svojih partnera koji bi korisnika usluge tportala mogli zanimati.
Prikazivanje oglasa koje korisniku usluge tportala dostavlja tportal ili partner omogućuje se putem kolačića koje tportal, odnosno treća strana može postaviti u web-preglednik korisnika.
Informacije o oglašavačkim kolačićima trećih strana korištenih na tportalu, kao i više informacija o uvjetima isporuke oglasa trećih strana i zaštiti podataka u ovom slučaju, možete pronaći na sljedećem linku:

LINK

Na ovom LINKU možete naći popis kolačića korištenih na tportalu.

U slučaju personaliziranog korištenja tportala putem Telekom ID-a na odgovarajući način se primjenjuju Uvjeti Telekom ID-a i korištenja Telekom ID korisničkim računom.
Korisnik i/ili posjetiteljtportala uvijek može samostalno regulirati primanje kolačića putem postavki svojeg web-preglednika.
Tportal isključuje svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti usluge tportala i kvalitete sadržaja na tportalu u svim slučajevima odabira regulacije primanja kolačića od strane korisnika. Korištenjem tportala smatra se da su korisnici i/ili posjetitelji usvakom trenutku upoznati i suglasni s ovim uvjetima korištenja, uključujući s odredbama o obradi podataka u vezi s kolačićima i mogućnostima glede iste.

Linkovi na druge web stranice i sadržaji dobiveni od korisnika

Tportal sadrži i dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih odstrane trećih osoba (linkovi) koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati.

T-HT nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama te se upotpunosti odriče svake odgovornosti vezane uz sadržaj na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

HT nije odgovoran za sadržaj stranica oglašivača na tportalu te ni za kakvu štetu nastalu reklamiranjem na tportalu.
Poslovni odnos između oglašivača i korisnika na tportalu i izvan tportala isključivo sezasniva na poslovnom dogovoru oglašivača i korisnika te HT nije odgovoran za bilo kakvu moguću štetu proizašlu iz takvog poslovnog odnosa.

HT ne kontrolira sadržaj koji razmjenjuju korisnici te ne može garantirati točnost, porijeklo ili kvalitetu takvog sadržaja.
U slučaju saznanja da neki sadržaj krši pravne propise RH ili narušava ugledtportala kao medija, HT zadržava pravo uklanjanja takvog sadržaja s tportala bez prethodne obavijesti.
HT neće ni na koji način biti odgovoran za sadržaj ili gubitak i oštećenje sadržaja koje je nastalo zbog korištenja tportala HT zadržava pravo da sadržaj koji objavljuju ili razmjenjuju korisnici tportala koristi u promotivne svrhe.

Ukidanje i zabrana korištenja usluga tportala

HT zadržava pravo ukinuti ili uskratiti mogućnost korištenja korisničkog računa i/ili jedne ili više usluga za koje je korisnik registriran, bez prethodne najave ili/i objašnjenja.
HT ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu ukidanjem korisničkog računa ili/i jedne ili više usluga za koje je korisnikregistriran.

Prenošenje sadržaja s tportala u drugim medijima Tiskani i elektronički mediji mogu prenositi autorska djela s tportala, pod slijedećim uvjetima:
a) ukoliko autor nije izričito zabranio reproduciranje, distribuiranje te priopćavanje javnosti svoje gdjela te ukoliko se autorsko djelo koristi u opsegu koji odgovara svrsi i načinu izvještavanja;
b) obvezno je prilikom reproduciranja, distribuiranja i/ili priopćavanje javnosti prenesenog autorskog djela u zaglavlju naznačiti izvor i autorstvo djela (tportal.hr),
c) obvezno je u tijelu teksta prenesenog autorskog djela naznačiti oznaku web stranice na kojoj senalazi izvorni članak odnosno autorsko djelo koji se prenosi,
d) prilikom prenošenja autorskog djela nije dozvoljeno mijenjanje smisla, kao ni slobodna interpretacijateksta,
e) za objavljivanje odnosno reproduciranje, distribuiranje i/ili priopćavanje javnosti fotografije ili video zapisa izvorno postavljenih na tportalu u drugim tiskanim i/ili elektroničkim medijima ili na drugim platformama potrebno je pravovremeno zatražiti pisanu suglasnost uredništva tportala.